Życie – wartością najważniejszą!

W 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Szkoła Podstawowa nr 2 po raz kolejny włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Była ona jednym z elementów cyklu zajęć poświęconych polityce Hitlera na ziemiach polskich. Uczniowie, głównie klas szóstych, omawiali z nauczycielem na zajęciach z historii wybrane założenia ideologii faszystowskiej, np. powstanie na ziemiach polskich gett, obozów koncentracyjnych i obozów śmierci.

 

 

 

 

 

Dyskusje, rozważania były dopełnione filmami dokumentalnymi i literaturą – wspomnieniami więźniów Sobiboru, Auschwitz. Przed pracownią języka polskiego i historii została wykonana gazetka przybliżająca wszystkim uczniom tragizm narodu żydowskiego. Nauczyciele świetlicy szkolnej wraz z uczniami wykonali papierowe żonkile według szablonu otrzymanego z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kwiaty te, wraz z informacją, czego dotyczą, wręczali mieszkańcom Gołdapi nasi Harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves”.

Wszystkie podjęte działania zmierzały ku temu, aby podkreślić, jak ważną wartością jest życie człowieka.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w realizację akcji „Żonkile”.

Małgorzata Marcinkiewicz


Aktualności

Powiązane artykuły