Z Urzędu Miejskiego: Poszukują urzędników wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza po raz kolejny zmieniła uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Aktualna informacja znajduje się na stronie internetowej delegatury.

 

 

 

 

 

https://olsztyn.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25175_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Olsztynie_z_dnia_27_kwietnia_2018_r_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_poszczegolnych_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Olsztynie_oraz_o_zasadach_doko

Obecnie przewidziany jest 1 urzędnik wyborczy w gminie (wyjątki: po 2 urzędników w Olsztynie i m. Ełk). Komisarze Wyborczy w Olsztynie już zawnioskowali o dodatkowych urzędników w gminach, w których mają swoje siedziby władze samorządu województwa lub władze powiatu.

Jednocześnie PKW uchyliła zapis o terminie nadsyłania zgłoszeń na urzędników wyborczych. Zgłoszenia ewentualnych kandydatów proszę kierować bezpośrednio do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Na dzień dzisiejszy brakuje kandydatów do 13 jednostek (m. in. miasto Ełk, gmina Gołdap, Gmina Kruklanki, gmina Olecko, gmina Wydminy).


Aktualności

Powiązane artykuły