Z Urzędu Miejskiego: Wsparcie renowacji gołdapskich zabytków

Do 31 maja można w Urzędzie Miejskim w Gołdapi składać wnioski o dotacje na prace związane z ochroną zabytków. Dofinansowanie może objąć działania konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku usytuowanym na terenie Gminy Gołdap i wpisanym do rejestru. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja przyznana przez gminę może sięgnąć do 50% nakładów koniecznych na wykonanie zaplanowanych przez wnioskodawcę działań.

 

 

 

 

 

Wnioski należy kierować do Burmistrza Gołdapi za pośrednictwem Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi. W budżecie gminy na wsparcie ochrony zabytków zaplanowano w tym roku 50 tys. złotych. O przyznaniu środków zadecyduje Rada Miejska w Gołdapi w oparciu o wniosek burmistrza Gołdapi Tomasza Luto.

Szczegółowy opis zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap zawierają: Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku oraz Uchwała Nr LVI/367/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 kwietnia 2018 roku dostępne na stronie www.goldap.pl

http://www.goldap.pl/pl/229/23902/wsparcie-renowacji-goldapskich-zabytkow.html


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Z Urzędu Miejskiego: Wsparcie renowacji gołdapskich zabytków

 1. xyz

  Czy takie zabytki jak m.in. budynek Kasyna Oficerskiego przy ul. Wolności , budynek nieczynnego młyna , dworca kolejowego itd. wpisane są do rejestru zabytków ?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. One się raczej kwalifikują do zabytków, zwłaszcza kasyno, natomiast dworcem PKP nie zajmie się nikt z gminy, ponieważ nadal właścicielem są koleje…

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. Anonim

  „W budżecie gminy na wsparcie ochrony zabytków zaplanowano w tym roku 50 tys. złotych.”

  Taka kwota to starczy na trzy drzwi, a nie na pokrycie 50 procent kosztów inwestycji (” Dotacja przyznana przez gminę może sięgnąć do 50% nakładów koniecznych na wykonanie zaplanowanych przez wnioskodawcę działań.”).

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Anonim

  http://www.wuoz.olsztyn.pl/980-menu/rejestr-i-ewidencja-zabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.html

  http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%202014/WAR-rej.pdf

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...