Inni napisali: Komu zależało, żeby „było nas mniej”?

Takie pytanie zadano na profilu „Gołdap Dobro Wspólne i Rozwój”. Autor pisze: Ważne pytanie: Ilu radnych w Radzie Miejskiej? 21 czy 15 – ważna reprezentacja społeczności lokalnych. Komu zależało żeby „było nas mniej”?

 

 

 

Pretekstem jest sprzeczność w informacjach na temat ilości mieszkańców gminy Gołdap pod koniec ubiegłego roku. To natomiast w wypadku Gołdapi ma istotny wpływ zarówno na ilość radnych w Radzie Miejskiej, jak i na sposób ich wybierania.

Według informacji z tego roku w gminie Gołdap będzie wybieranych 15 radnych i jest to decyzja wojewody na podstawie informacji Komisarza Wyborczego w Olsztynie. Stąd informacja burmistrza, że na 31 grudnia 2017 roku gminę Gołdap zamieszkiwało  19827 osób. Natomiast GUS podaje inne dane z końca 2017 roku i według informacji tej instytucji zamieszkuje teren naszej gminy 20 290 mieszkańców.

Grafika z fanpage’a „Gołdap Dobro Wspólne i Rozwój”

 

Przypominamy, że w gminach poniżej 20 tys. mieszkańców będzie wybieranych 15 radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych. W gminach zamieszkałych przez ponad 20 tys. mieszkańców radnych byłoby powyżej 20 i obowiązywałaby podczas wyborów tak zwana metoda D’Hondta.

Warto jest zatem uzyskać odpowiedź od Komisarza Wyborczego w Olsztynie na pytanie – skąd ta sprzeczność? Być może zadecydowały o zmianie ilości radnych jakieś  informacje (uwzględnione przez KW) z „ostatniej chwili roku 2017”.

Niżej link do danych GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-stan-w-dniu-31-xii,6,23.html

 


Aktualności

Powiązane artykuły