Trójstronna wymiana młodzieży w Gołdapi

Trzeci tydzień maja przebiega w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP pod hasłem międzynarodowej wymiany młodzieży. Uczniowie Centrum goszczą kolegów z Litwy i Słowacji, wspólnie realizując działania zaplanowane w projekcie „Europa – przyjazny dom dla różnorodności”.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach poszerzania tolerancji dla szeroko rozumianej odmienności, uczestnicy projektu spotkali się dziećmi i młodzieżą z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz z dorosłymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Wspólnie przeprowadzili zabawy ruchowe i zajęcia w pracowniach.

Uczestnicy wymiany podążali śladami mniejszości niemieckiej. Odwiedzili dom pn. „Haus der Heimat”, gdzie swoją siedzibę ma Gołdapskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. Młodzież zapaliła znicze na cmentarzu z okresu I wojny światowej, na którym pochowano kilkuset żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w latach 1914-1920.

Wspólny pobyt młodzieży w Polsce zbliża się do końca, dlatego wszyscy mają już za sobą tzw. wieczór narodowy, podczas którego każda z grup zaprezentowała walory swojego kraju w wybrany przez siebie sposób (przygotowanie tradycyjnych potraw, prezentacja tradycyjnego tańca lub pieśni, itp.). Młodzież świetnie się bawiła i poprzez zabawę poznawała zwyczaje, obyczaje i kulturę innych państw.

Czas wolny uczestnicy wymiany spędzają w sposób aktywny, m.in. poprzez codzienne rozgrzewki fizyczne na siłowni zewnętrznej w strefie uzdrowiskowej przy tężniach solankowych. Młodzież miała też okazję spędzić aktywnie czas w parku linowym i na kręgielni.

Magdalena Mackiewicz

Koordynator projektu

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły