PWiK podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gołdapi informuje,  że 9 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

 

 

 

 

W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę podpisała pani  Ewa Kamieńska – dyrektor Departamentu Ochrony Wód, natomiast w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi – pan Jarosław Dzienis – prezes Zarządu.

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap.

Działania związane z modernizacją gospodarki osadowej oczyszczalni mają na celu otrzymanie ostatecznego produktu, który po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego przestałby być odpadem o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania, podlegającym ustawie o odpadach, stałby się natomiast produktem podlegającym ustawie o nawożeniu.

Rozpoczęcie robót budowanych planowane jest na III kwartał 2018 r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019 r.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 8 366 606,43 zł netto, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 5 333 711,59 zł.

Red. PWiK Gołdap

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły