Przyrodnicy z Warmii i Mazur pomagają kolegom z Mołdawii

Mołdawia. Niewielki kraj, wciśnięty między Rumunię i Ukrainę, od Polski oddalony o ok. 1200 km. Co ma wspólnego z Warmią i Mazurami? Dzięki działaniom Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej coraz więcej mieszkańców Mołdawii dowiaduje się o istnieniu Polski i naszego regionu.

 

 

 

 

 

Zaczęło się w 2015 roku, gdy Jaromir Krajewski pozyskał pierwsze środki na realizację działań z zakresu rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

– Od tego czasu odbyło się wiele wyjazdów studyjnych i szkoleń dla mołdawskich partnerów, ale nie brakuje też namacalnych dowód naszej współpracy. Wybudowaliśmy infrastrukturę edukacyjno-turystyczną w Parku Narodowym „Bukowy Kraj”, rynek w miejscowości Sculeni, muzeum techniki rolniczej w Prirlice – wylicza Jaromir Krajewski, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, który zorganizował wyjazd polskiej delegacji do Mołdawii.

Dyrektorowi parku towarzyszyli Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, Małgorzata Domurat, dyrektor departamentu ochrony środowiska, Andrzej Ciołek, starosta gołdapski, Ryszard Zieliński, wójt gminy Dubeninki oraz jego zastępca Stanisław Kosiński. Polska delegacja odwiedziała Kiszynów, Ungheni i Park Narodowy „Bukowy Kraj”. – Podobnie jak wcześniej na Ukrainie, tak i teraz w Mołdawii na każdym kroku towarzyszy nam wdzięczność mieszkańców za realizację projektów partnerskich i uznanie lokalnych władz. To motywuje do dalszej pracy i pozwala spłacić dług, jaki my Polacy zaciągnęliśmy „na zachodzie”, gdy to u nas rodziła się demokracja – mówi Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, która nadzoruje m.in. parki krajoznawcze.

Obecnie trwa remont starego budynku tzw. Willi Breżniewa, w którym ma powstać centrum informacyjno-edukacyjne Parku Narodowego Bukowy Kraj. Remont prowadzony jest w ramach projektu Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej „Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych”. Otwarcie obiektu zaplanowano na jesień 2018 roku.

Wartość dotychczas zorganizowanych projektów to ponad 2 mln zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Powiązane artykuły