Połączyły nas wspólne działania na rzecz przyrody

Grupa 17 uczniów Gimnazjum w Dubeninkach, 7 uczniów Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach oraz 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Galwieciach stawiła się ochoczo w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Tam czekali już na młodzież pani Żaneta Judzewicz – specjalista ds. ochrony przyrody w parku, podleśniczy pan Henryk Bazylewicz oraz leśniczy pan Zbigniew Mazur.

 

 

 

 

Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup i otrzymali odpowiednio zadania do wykonania. I grupa wspólnie z panią Żanetą Judzewicz zajęła się uprzątnięciem po zimie ogródka kwiatowego z roślinami miododajnymi dla owadów. II grupa udała się z opiekunem – panią Barbarą Ostapionek do lasu. Tam zgodnie ze wskazówkami pana Zbigniewa Mazura uczniowie sadzili drzewa ze szkółki tradycyjnej i kontenerowej. Trzy kolejne grupy z opiekunami – panią Anną Krygier oraz panem Henrykiem Bazylewiczem uczyły się budować domki dla owadów. W tym celu uczniowie użyli trzciny oraz drewna, w którym nawiercili otwory różnej wielkości. Następnie przeniesiono przygotowane domki do ogródka kwiatowego. Po pracy przyszedł czas na zabawy integracyjne, które przeprowadził p. Bazylewicz. Kolejnym punktem zajęć terenowych był spacer do elektrowni wodnej w Żytkiejmach. Pan Remigiusz Rogojsz, obsługujący obiekt, zademonstrował uczniom działanie elektrowni. Na koniec naszego pobytu w Żytkiejmach chętni uczniowie posadzili w okolicy parku kilka świerków oraz dębów.

Akcja tradycyjnie została zakończona ogniskiem.

Zajęcia terenowe odbyły się w ramach akcji „Wiosenne działania na Warmii i Mazurach”. Serdecznie dziękuję pani Żanecie Judzewicz, panu Henrykowi Bazylewiczowi oraz panu Zbigniewowi Mazurowi za wszelką pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji. Jestem też bardzo dumna z moich uczniów, którzy poświęcili swój wolny czas na rzecz przyrody. Wszystkie grupy spisały się znakomicie wykonując rzetelnie powierzone im zadania.

Anna Krygier


Aktualności

Powiązane artykuły