Kursy komputerowe zakończone

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dziesięciu uczestników zostało skierowanych na kurs z zakresu obsługi programów komputerowych, a czworo uczestników – na kurs komputerowy ECDL. Możliwe to było dzięki Indywidualnym Planom Działania opracowanym podczas zajęć z doradcą zawodowym, który zarekomendował wybranym osobom te właśnie rodzaje wsparcia w dalszej realizacji projektu.

 

 

 

 

Kurs komputerowy obejmował podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i nauki obsługi konkretnych programów także np. kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, graficzną obróbkę zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych, media społecznościowe i ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy.

Z kolei celem kursu komputerowego o standardzie ECDL było dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Młodzież nauczyła się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Wszyscy zakończyli kurs ECDL egzaminem z wynikiem pozytywnym.


Aktualności

Powiązane artykuły