Uczniowie SP 5 realizują kolejny projekt

W lutym uczniowie Szkoły podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi rozpoczęli realizację projektu „Tolerancja i akceptacja drogą do wolności – bez hejtu i przemocy słownej”. Celem działań jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy dotyczącej profilaktyki skutków stosowania przemocy słownej, hejtu oraz uświadomienie uczniom zagrożeń dla ich zdrowia i życia płynących z nałogów.

 

 

 

 

Młodzież wzięła już udział w zajęciach dotyczących skutków stosowania przemocy słownej. Od marca 2018 roku uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki pt. Haft matematyczny. Jest to wyszywanie geometrycznych i przestrzennych form na papierze, płytkach CD z takim użyciem kolorów i kształtów, by tworzyły niepowtarzalną całość.

W trakcie spotkań uczniowie mają możliwość sprawdzenia się jak radzą sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, dbają o kulturę języka, poznają technikę haftu matematycznego. Ponadto, mają możliwość rozwijania wyobraźni przestrzennej, umiejętności planowania i realizowania określonego zadania.

Koordynatorzy projektu i Wioletta Werner-Wysocka


Aktualności

Powiązane artykuły