O lądowisko dla śmigłowców ratunkowych…

W Gołdapi co pewien czas wraca temat lądowiska dla niewielkich samolotów. Niegdyś takie miejsce znajdowało się w okolicy Botkun. Potem dyskusje na ten temat ucichły. Jednak wrócił temat lądowiska ale w innym aspekcie – miejsca lądowania dla śmigłowców ratunkowych. Dyskusje (i starania) na ten temat rozpoczął Andrzej Murzyn – radny miejski i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska.

 

 

 

 

 

Śmigłowce ratunkowe lądowały do tej pory na boisku jednostki wojskowej lub na targowicy. Był wypadek, że i w pobliżu sanatorium. Radny sugeruje by stworzyć osobne lądowisko, przeznaczone wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych. Zaś jednym z argumentów może być to, że ewentualne zapotrzebowanie na śmigłowiec ratunkowy może się wydarzyć w dzień targowy.

 

Pismo w tej sprawie zostało skierowane przez starostę do Kierownika Działu Operacji Lotniczych Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, zaś w odpowiedzi zakwestionowano proponowane wcześniej miejsce na lądowisko. Natomiast w lutym tego roku odbyło się spotkanie z Jackiem Rygielskim odpowiedzialnym za miejsca przeznaczone do lądowań w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i zaproponował on kilka działek znajdujących się w obrębie szpitala (działki wymienione w załączniku).

W związku z tym starosta Andrzej Ciołek skierował w tej sprawie pismo do burmistrza Tomasza Luto (fotokopia pisma niżej).

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły