Na komisji między innymi o zakładzie przyrodoleczniczym

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki o przygotowaniach do sezonu turystycznego mówili między innymi przedstawiciele Biblioteki Publicznej, Domu Kultury w Gołdapi oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przy okazji architekt Beata Kołakowska zaprezentowała kolejny etap inwestycji uzdrowiskowych realizowanych ze środków programu RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczonych dla miejscowości uzdrowiskowych lub starających się o ten status.

Całość inwestycji zawiera się w kwocie około 21 mln złotych. Środki pozyskane to koło 18 mln. W ramach przedsięwzięcia prowadzona jest modernizacja parku na placu Zwycięstwa. Wyremontowano ulicę Stadionową i rozpoczęto parce nad budową zakładu przyrodoleczniczego naprzeciwko tężni po drugiej stronie promenady.

W zakładzie przyrodoleczniczym znajdą się między innym gabinety i lecznicze baseny. Być może po ukończeniu tego etapu inwestycji zakładem będzie kierował operator zewnętrzny.

Niżej wizualizacja zakładu przyrodoleczniczego:


Aktualności

Powiązane artykuły