Dodatkowa szansa na zgłoszenie inicjatywy społecznej do programu „Decydujesz, pomagamy!” – zbieranie zgłoszeń przedłużone do 10.04.2018 r.

Program „Decydujesz, pomagamy” daje aktywnym mieszkańcom i organizacjom społecznym szansę na zdobycie grantów na realizację inicjatywy na rzecz lokalnego otoczenia. Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 10.04.2018 r. To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.

 

 

 

 

 

Zgłoś projekt do 10 kwietnia 2018 roku!

Aktywni mieszkańcy Polski mają jeszcze kilka dodatkowych dni na zgłoszenie pomysłów do IV edycji programu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie wwww.tesco.pl/pomagamy aktywny będzie do północy 10 kwietnia 2018 roku.

Do programu zgłosić się mogą niemalże wszy: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,  spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne, takie jak: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.

Wszystko w rękach mieszkańców!

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania klientów Tesco. To mieszkańcy poszczególnych regionów zdecydują, co w ich otoczeniu jest najpotrzebniejsze. Listę projektów, które przeszły do etapu głosowania ogłosimy 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi czy grant wynosił będzie 5000, 3000 czy 1000 złotych.

„Decydujesz, pomagamy” to program, wspierający lokalne społeczności poprzez finansowanie inicjatyw na rzecz otoczenia. Od 2016 roku w całej Polsce
w ramach programu mieszkańcy zrealizowali ponad 400 projektów społecznych, na które otrzymali od Tesco i Fundacji Tesco łącznie 2,15 mln złotych.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy

Powiązane artykuły