Z Urzędu Miejskiego: Wsparcie obejmie przedszkolaków i ich rodziców

W środę, 28 marca, w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz skarbnik Joanna Łabanowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”. Gmina Gołdap otrzyma ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wsparcie w wysokości ponad 645 tys. złotych, czyli 85 proc. kosztów projektu. Wkład własny zostanie wniesiony w formie pracy opiekunów grup przedszkolnych oraz udostępnienia pomieszczeń niezbędnych do realizacji zajęć.

 

 

 

 

Realizacja inicjatywy pozwoli zorganizować w oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Gołdap oraz w Przedszkolu Samorządowym zajęcia dodatkowe. Będą one ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji społecznych takich jak np. praca w grupie i asertywność. Część zajęć prowadzona będzie innowacyjną metodą polegająca na zaangażowaniu uczestników w eksperyment. Placówki objęte działaniami zyskają nowy sprzęt edukacyjny. Projekt rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym i będzie trwał do czerwca 2020 roku.


Aktualności

Powiązane artykuły