Światowy Dzień Wody w SP w Pogorzeli

W czwartek 22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. World Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

 

 

 

 

Nam ten dzień od razu skojarzył się z celami zrównoważonego rozwoju:

6 – CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE oraz 14 – ŻYCIE POD WODĄ

Podzieleni na dwie grupy pracowaliśmy nad zagadnieniami związanymi z wodą twórczo i aktywnie. Uczniowie klas najmłodszych wykonali plakat o właściwym użytkowaniu wody, rozwiązali krzyżówkę tematyczną, poszerzyli swoją wiedzę o oszczędnym i rozważnym korzystaniu z wody.

Klasy starsze oglądnęły film Wędrówka kropli wody. Miały również okazję zapoznać się z efektami projektu, którego autor sprawdzał możliwość funkcjonowania przy dysponowaniu 20 litrami wody na dobę. Uczniowie z zaciekawieniem śledzili przebieg takiego dnia, wiedząc, że przeciętny mieszkaniec Europy zużywa 200 litrów wody dziennie. Kiedy rola dostępu do czystej wody została przypomniana, a konieczność dbania o zasoby uświadomiona, uczniowie przedstawili w formie prac przestrzennych idealny wodny świat. Następne zajęcia miały za zadanie zapoznanie uczestników z problemem dostępu do wody pitnej w krajach Globalnego Południa – grupy wcielały się w role rodzin z Sudanu Południowego, Peru, Indii oraz Tanzanii, wyobrażały sobie trud zdobywania wody, planowały wykorzystanie posiadanych 20 litrów wody na rodzinę. Była to doskonała okazja do rozmowy na temat skutków braku dostępu do czystej wody, sposobów zapobiegania niedoborowi wody pitnej. Zajęcia zakończyły się analizą własnych działań – uczniowie rozstrzygali, które codzienne czynności przyczyniają się do realizacji szóstego i czternastego celu zrównoważonego rozwoju, a które szkodzą.

Śladem dzisiejszych zajęć będą wykonane przez uczniów piktogramy do łazienek szkolnych – mają przypominać o konieczności oszczędzania wody. Zaangażowanie i kreatywność dzieci podczas dzisiejszych zajęć dają nadzieję, że troska o wodę będzie im bliska.

Ewa Kisyk, Monika Wojtala Taudul, Dorota Kibitlewska i Anna Kozłowska


Aktualności

Powiązane artykuły