Trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą udział osoby w wieku 18-24 lata pozostające bez zatrudnienia.

 

 

 

 

Podczas zajęć przeprowadzonych przez doradcę zawodowego dwie 10-osobowe grupy poznały instrumenty i instytucje rynku pracy, metody poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć, beneficjenci projektu przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej – również poprzez symulację takiej rozmowy.

Kolejnym wsparciem skierowanym do uczestników są zajęcia z psychologiem w formie indywidualnej i grupowej. Mają one  na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej, zmotywowanie młodzieży do udziału w zajęciach oraz zapobieganie depresji wśród młodzieży.

Rozpoczął się również kurs języka angielskiego. Bierze w nim udział 8 osób, którym nauka języka obcego została zarekomendowana przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Poziom zajęć jest dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Podczas kursu młodzież zdobędzie umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Kurs zakończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły