Bezpieczne spotkania

Aspiranci sztabowi  Tomasz Dobrzyński i Michał Malinowski z KPP w Gołdapi prowadzili  w Szkole Podstawowej  nr 1 rozmowy na temat bezpieczeństwa. Funkcjonariusze policji spotkali się z uczniami wybranych klas IV -VII.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka, dlatego ważna jest edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie. Funkcjonariusze przypomnieli uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów, zasady bezpiecznego poruszania się oraz zagrożenia w internecie. Zapoznali uczniów z nowoczesnymi narzędziami służącymi podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa – aplikacją „Moja Komenda” i Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Tego typu spotkania odbywają się systematycznie i dotyczą różnych obszarów bezpieczeństwa.

Wpisują się w wychowawcze działania szkoły.


Aktualności

Powiązane artykuły