50 miejsc dla nowych pograniczników w  W-MOSG

Aż 50 osób Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przyjmie do pracy w tym roku. Zainteresowani złożeniem dokumentów przyjmowani są od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 16.00 w Wydziale Kadr i Szkolenia W-MOSG w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78.

 

 

 

Jak informuje portal http://www.wm.strazgraniczna.pl: Nowi funkcjonariusze zasilą szeregi oddziału w lutym, czerwcu i październiku.
Szansę na mundur Straży Granicznej ma kandydat, który pozytywnie przejdzie dwuetapową procedurę kwalifikacyjną. Pierwszy to formalności związane ze złożeniem dokumentów, zaświadczeń i ich weryfikacją. Później odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i badanie psychofizjologiczne. Drugi etap obejmuje egzamin w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, składający się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej. Procedura kończy się badaniami lekarskimi określającymi zdolność kandydata do służby. Przyszły funkcjonariusz Straży Granicznej po złożeniu ślubowania trafi na siedmiomiesięczne szkolenie, a po jego ukończeniu zasili jedną z jedenastu placówek na terenie Warmii i Mazur.

 


Aktualności

Powiązane artykuły