Z Urzędu Miejskiego: Boisko przy szkole w Grabowie przejdzie przebudowę

Burmistrz podpisał umowę w sprawie dofinansowania projektu „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Grabowie”. To kolejna inwestycja, jaka będzie realizowana w gminie. Projekt zakłada przygotowanie wielofunkcyjnego boiska, na którym znajdą się wyposażone boiska do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej i boisko do koszykówki.

 

 

 

Łączna powierzchnia do gry to ponad 1680 m kw. Zostanie położona sztuczna trawa i zbudowany system odprowadzania wód deszczowych. We wrześniu 2018 boiska mają być gotowe do użytku.

Wartość projektu to 999 286,27 zł, z czego prawie 83% to dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.


Aktualności

Powiązane artykuły