Przyjaciele Przyrody z klubu Naszej Ziemi ogłaszają: EKOWALENTYNKI 2018 już w lutym…

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”.

Konkurs grupowy

Ogłaszamy rywalizację pt.”Polub Baterie”.

Konkurs ma na celu edukację ekologiczną w zakresie ograniczania negatywnego wpływu zużytych baterii na środowisko poprzez przeprowadzanie systematycznych działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i zaprzyjaźnionych placówkach.

Nauczycielka  odpowiedzialna za akcję – Alina Oleszczuk.

– Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: nauczycielki/nauczyciele (poszczególnych klas/oddziałów/kół/drużyn/świetlicy szkolnej); koordynatorzy działań ekologicznych w poszczególnych placówkach.

– Konkurs adresowany jest do dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi i zaprzyjaźnionych placówek oraz wszystkich tych, którzy chętnie nawiążą współpracę z naszą szkołą.

– Zbiórka baterii i ZSEE przeprowadzona będzie w terminie od 10 stycznia 2018roku do 14 lutego 2018 roku.

– Każda klasa/oddział/instytucja przekaże swoje baterie i ZSEE.

14 lutego 2018r. przyjdź do EKOWALENTYNKOWEGO PUNKTU (różowe stanowisko Przyjaciół Przyrody -sala nr 20 ) przekaż swój zbiór łącznie z kartką, (na której podana będzie nazwa grupy, imię i nazwisko opiekuna oraz ilość zebranych baterii, ZSEE)

–        Każdy oddział uczestniczący w konkursie otrzyma słodką niespodziankę (laureatów konkursu poznamy podczas Zielonych Dni w szkole 2018).

 

Przyjacielu Przyrody, pamiętaj-jedna bateria wyrzucona do ziemi zanieczyszcza około 1m szesc. gruntu.
Akcja Zbiórki Baterii promuje potrzebę segregacji odpadów, a w szczególności potrzebę wyłonienia odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte baterie i przynosi efekty w postaci coraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Patronat nad akcją sprawują: Dominik Dobrowolski (podróżnik i ekolog współpracujący z naszą szkołą od kilku lat) REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Nadleśnictwo Gołdap.

Przyjaciele Przyrody – klasa Ia i koordynatorka akcji – Alina Oleszczuk
W szkolnej Ekodrużynie są systematyczni zbieracze. Poznajcie ich…

Powiązane artykuły