Z Urzędu Miejskiego: Azbest

Wzorem lat ubiegłych Gmina Gołdap przystępuje do Programu zakładającego kontynuację usuwania azbestu zalegającego na dachach gołdapskich budynków. Gmina pokryje koszty usuwania i utylizacji tego materiału. Chcąc bezpłatnie usnąć azbest ze swojej posesji, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Gołdap do 15 lutego 2018.

 

 

 

 

Uprawnione do złożenia wniosku są m.in. osoby fizyczne (w tym rolnicy), kościoły i związku wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego.

Właściciele budynków nie są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu. Muszą zapłacić jedynie za wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz ewentualne koszty związane z demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych budynku, demontażu elementów izolacyjnych oraz wykonania dokumentacji lub kosztorysu przedsięwzięcia.

Do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego będzie usuwany azbest. Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania wsparcia.

Akcja usuwania azbestu będzie ponownie organizowana w porozumieniu z ełckim Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”. Związek przygotowuje projekt, zakładający pozyskanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie co najmniej 50% dofinansowania działań. Gmina Gołdap sfinansuje wkład własny.

W ubiegłym roku porozumienie z Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” pozwoliło na usunięcie ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych pokryć dachowych zawierających azbest. Koszt działania to ponad 95 tysięcy złotych.

Wniosek, informacja o programie oraz wymagane załączniki są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły