Przyjaciele Przyrody z 1a SP2 informują: A kto powiedział, że będzie łatwo…

Rano biało, mroźnie, ładnie, ale nie ma gdzie „dzioba” wbić. Łatwo ptakom nie jest. Krążą, przemieszczają się, czasem kilka kilometrów i wszędzie pusto zarówno w „brzuchach” jak i na polach.

 

 

Ale jest jedno miejsce stałe od lat „Ptasia Stołówka” przy SP nr 2 w Gołdapi. Zimowy turnus „pustobrzuszkowców” rozpoczyna się każdego roku z pierwszym śniegiem i trwa do wiosny.

Powiązane artykuły