Będzie możliwość zdobycia środków na rzecz osób wykluczonych

Blisko 97 mln zł – tyle środków jest do podziału na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych, ułatwienie dostępu do usług społecznych i integrację ze środowiskiem lokalnym. Wkrótce ruszy nabór wniosków na takie działania.

 

 

 

 

 

Te środki zostaną rozdysponowane w trzech konkursach.

Budżet pierwszego z nich wynosi 48,5 mln zł i są to środki przeznaczone na podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Runda pierwsza w tym konkursie potrwa od 28 lutego do 28 marca, a druga – od 28 maja do 27 lipca.

Drugi konkurs dotyczy aktywnego włączenia i zwiększenia szans na zatrudnienia. Tu do podziału są 24 mln zł i będzie się można o nie starać w ośmiu rundach konkursu. Pierwsza runda potrwa od 28 lutego 28 marca.

Trzeci konkurs ma na celu ograniczenie nierówności w dostępie do usług społecznych i podnoszenie standardu tych usług. Do podziału są 24 mln zł. Termin pierwszej rundy konkursu – 28 lutego do 28 marca.

Szczegóły konkursów na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl

Powiązane artykuły