„W jak wróżba”

Dnia 30 listopada pięciolatki B z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi zaprosiły swoich rodziców na zajęcia otwarte. Głównym tematem zajęć dydaktycznych było tropienie głoski „w”. Odszukiwały jej w obrazkach, swoich imionach, a także w nazwach zabawek. Wskazywały czy głoska „w” jest na początku czy na końcu wyrazu i dzieliły wyrazy na sylaby.

 

 

 

W drugiej części zajęć przedszkolacy zapoznały się z zwyczajami i obrzędami świąt andrzejkowych. Dzieci otrzymały list od tajemniczej wróżki, która przygotowała im zadania. W miłej i życzliwej atmosferze dzieci bawiły się i wróżyły.

Zabawa andrzejkowa dostarczyła dzieciom wiele emocji i przeżyć. Na koniec dzieci wykonały „pudełeczko marzeń” wierząc, że ich życzenie się spełni.

Zajęcia otwarte to doskonała okazja dla rodzica, by obserwować swoje dziecko na tle grupy rówieśniczej.

Anna Paszczyńska


Aktualności

Powiązane artykuły