Możliwe dofinansowanie grup z inicjatywą

Decyzją nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. został ogłoszony Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – EDYCJA 2018.

 

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

1. wariant podstawowy:

– siłownia plenerowa;

– strefa relaksu;

– zagospodarowanie zieleni.

2. wariant rozszerzony:

– strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni;

– plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT.

dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://e-dziennik.msport.gov.pl/#/legalact/2017/

 

Powiązane artykuły