Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg. Dobrze wypadły Dubeninki

Wojewoda opublikował wstępną listę rankingową wniosków o modernizację dróg. Na dofinansowanie dróg gminnych złożono 67 wniosków, w tym gminy Gołdap (na modernizację ulicy Spokojnej). Natomiast na modernizację dróg powiatowych wpłynęło 29 wniosków, w tym od powiatu gołdapskiego (na przebudowę Nadbrzeżnej).  Według uzyskanej punktacji gmina Gołdap w swojej kategorii znalazła się na 57. miejscu, natomiast powiat na 14. w swojej kategorii. Bardzo dobrze oceniono wniosek gminy Dubeninki, który znalazł się na 4. miejscu. 

 

 

Jak informuje rzecznik prasowy wojewody:

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami ) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.Komisja przyjęła wstępną listę rankingową wniosków oraz listę wniosków ponadlimitowych, które zostały zatwierdzone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13 listopada 2017 r.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do oceny merytorycznej w terminie do 20 listopada 2017 r. (zgodnie z harmonogramem programu). O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn (parter) osobiści w godzinach pracy urzędu (7:30 do 15:30) lub przesyłając drogą pocztową na ww. adres. W przypadku zastrzeżeń przesłanych pocztą data 20 listopada 2017 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki.

Lista w załączniku:

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2018 r.


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg. Dobrze wypadły Dubeninki

  1. Olek

    Panie Starosto i Panie przewodniczący Rady Powiatu – odpowiedzcie na forum – dlaczego nie złożyliście wniosku o dofinansowanie ulic: Cichej, Zielonej I Małej. Czyżby zabrakło czasu na takie błahe sprawy, które są ważne tylko dla mieszkańców, a nie dla Was. Burmistrz Dał Pieniądze na te ulice a Wy nawet nie kiwnęliście palcem. Już najwyższa pora na dobre zmiany.

  2. Jan

    Panie Starosto a może zorganizować wycieczkę na ulicą Zieloną , Małą i Cichą by zobaczyć jak mieszkańcy walczą z błotem i wodą na drogach. Wycieczka była by na pewno tańsza niż do Gruzji, a dobre wrażenie wobec mieszkańców bezcenne.