Dzieje się w „Szkole pod lasem”

W tym roku Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi realizowało dwa projekty. Pierwszy z nich, zatytułowany „Rodzina razem”, polegał na organizacji wspólnych spotkań dla dzieci i rodziców po to, by zacieśnić więzi rodzinne i społeczne, pogłębić przywiązanie do naszej małej ojczyzny, pokazać, jak można wspólnie spędzać wolny czas bez urządzeń elektronicznych.

 

 

 

 

W ramach tego projektu odbyły się:

1. Warsztaty plastyczne zdobienia jaj metodą batiku. W dniach 5 – 11 kwietnia odbyło się 8 warsztatów a łączny czas ich trwania to 10 godzin. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas I – V SP2 wraz z liczną grupą rodziców. Uczniowie klasy I i III b dodatkowo mieli okazję spróbować tradycyjnej drożdżowej wielkanocnej baby przygotowanej przez jedną z mam. Uczniowie klasy II b po zrobieniu pisanek mieli również do wykonania dodatkowe zadanie – musieli udekorować upieczone przez mamy i jedną z babć mazurki i baby. Potem odbyła się degustacja.

2. Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Gołdap pt. „Rodzina razem”.  Na konkurs wpłynęło 61 prac. Wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0 – I i  kl. II – III. Nagrody laureatom konkursu zostały wręczone 31 maja przez burmistrza Gołdapi Tomasza Luto w Domu Kultury w Gołdapi przy okazji obchodów Dnia Leśnika.

3. Dzień Dziecka dla uczniów SP2 Gołdap z powodu niesprzyjającej pogody odbył się w budynku szkoły a nie, jak planowano wcześniej, na terenie Lasu Kumiecie. Uczniowie w grupach klasowych odwiedzali kolejne stanowiska. Odbycie zajęć na stanowisku potwierdzali podpisem prowadzącego na „obiegówce”. Po „zaliczeniu” wszystkich stanowisk „obiegówkę” wymieniali na nagrodę – piłki do gier sportowych i zabaw. Pogoda nie zmieniła znacząco zajęć na stanowiskach: zabawy ruchowe, zawody sportowe, szyszkowe stworki, laboratorium, boisko piłkarskie, zabawy z chustą animacyjną, twarzowe malowanki, lina. Pani leśnicza Barbara Jagłowska (współorganizator z ramienia Nadleśnictwa Gołdap) gry terenowe zamieniła na gry planszowe i puzzle. Kiełbaski z piekarnika po dużej dawce ruchu i zabawy smakowały równie dobrze jak kiełbaski opiekane na ognisku.  W organizację imprezy zaangażowali się rodzice i pracownicy SP2. Współorganizatorem było Nadleśnictwo Gołdap, które również dofinansowało imprezę.

4. Rodzinna wycieczka do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu odbyła się 2 czerwca. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIb i IIIb oraz grupa rodziców. W programie było przejście ścieżką edukacyjną „Dolina Hańczy”, zwiedzanie Izby Regionalnej, wspólne ognisko, słuchanie opowieści pracowników Parku, zabawy integracyjne.

5. Wycieczka do Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Wzięli w niej udział uczniowie klasy II b i grupa rodziców. Uczestnicy wycieczki wysłuchali bardzo ciekawych opowieści pani Aleksandry Ratasiewicz o historii Gołdapi i życiu codziennym jej mieszkańców, wspomnień z dzieciństwa i młodości pani Aleksandry. Dowiedzieli się, jak doszło do powstania Muzeum.

6. Spotkania z seniorami. W październiku uczniowie klas 0 i II b dowiedzieli się, jak kiedyś rodzina spędzała wspólny czas. Bawili się w takie zabawy, jak np. ciuciubabka.

Drugi z projektów, zatytułowany  „Piękna nasza Polska cała” , miał za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży nasze narodowe dziedzictwo.

W ramach projektu odbyły się:

1. Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci Gminy Gołdap. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 4-6 i 0-3. Uczestnicy ukazali i opisali piękno naszego regionu, jego walory przyrodnicze i turystyczne. Nagrody laureatom konkursu zostały wręczone przez burmistrza Gołdapi Tomasza Luto w Domu Kultury w Gołdapi przy okazji obchodów Dnia Leśnika, 31 maja.

2. Spektakl proekologiczny połączony z obchodami Dnia Leśnika przygotowany przez  uczniów i nauczycieli SP2 w Gołdapi, którzy od kilkunastu lat uczą szacunku do przyrody i otaczającego świata. Mówią o tym m.in. w swoich przedstawieniach. Spektakl 31 maja 2017r. obejrzała społeczność szkolna, rodzice, zaproszeni goście i chętni mieszkańcy Gminy Gołdap. Oprawę uroczystości (scenografię, stroje, zaproszenia, nagłośnienie, itp.) zapewnili członkowie Stowarzyszenia i pracownicy Domu Kultury w Gołdapi.

3. Pięciodniowa wycieczka. W programie było zwiedzanie Warszawy (m.in.: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Kościół św. Krzyża, Stare Miasto, pomnik Małego Powstańca, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad, Plac im. Józefa Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza i in.); Krakowa (Stare Masto, Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel); Częstochowy (Jasna Góra, Zakopane i Wieliczka). Wycieczka odbyła się w dniach 5-9 czerwca.

4. Przygotowanie części artystycznej z okazji Dnia Weterana obchodzonego cyklicznie w Gołdapi. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli uczniowie SP2 w Gołdapi oraz nauczyciele – członkowie Stowarzyszenia „Szkoła pod lasem”. Uroczystość odbyła się 15 września.

Oba projekty były wspierane przez Burmistrza Gołdapi i współfinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Działania prowadzone były w ramach wolontariatu. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się w nie zaangażować.


Aktualności

Powiązane artykuły