Szkoła Podstawowa w Pogorzeli otrzymała Certyfikat dla Szkół i Liderów Edukacji Globalnej

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli otrzymała Certyfikat dla Szkół i Liderów Edukacji Globalnej potwierdzający zaangażowanie w realizację zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

W ramach ogólnopolskiej sieci Liderów Edukacji Globalnej 2016-2017 były prowadzone działania w 16 regionach kraju. Sieć szkół regionu tworzyło 10 placówek oświatowych. Jedną ze szkół regionu warmińsko-mazurskiego była Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, która jako jedyna reprezentowała do tej pory powiat gołdapski.

 


Aktualności

Powiązane artykuły