Kolejny etap polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

We wrześniu Szkoła Podstawowa nr 5 gościła trzech nauczycieli i dwóch uczniów Berufsbildende Schulen ze Stade. Ich obecność związana jest z kontynuacją współpracy naszych szkół i planowaną wizytą uczniów z Niemiec w Gołdapi.

 

 

 

 

Goście podczas trzydniowej wizyty byli obecni w dwóch gołdapskich szkołach: w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Zespole Szkół Zawodowych. Spotkali się z uczniami i nauczycielami w szkołach. Odwiedzili też uczniów szkoły zawodowej w zakładach pracy na praktykach zawodowych. Były to gołdapskie firmy NC Koperty i Iryd.

Wszystkie trzy szkoły przygotowują wspólny projekt z wykorzystaniem funduszy unijnych, który przygotowuje strona niemiecka z naszym aktywnym udziałem. Celem będzie szukanie uniwersalnej płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń w pracy wychowawczej i kształceniu zawodowym uczniów. Jest to szczególnie ważne w obliczu zmian charakteru szkolnictwa zawodowego w Polsce. Niemcy mają w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i sukcesy, czym chcą się z nami podzielić.

Delegacja niemiecka została serdecznie przyjęta w urzędach samorządowych przez Burmistrza Gołdapi i wicestarostę powiatu gołdapskiego.

Podczas wizyty niemieckich gości był też czas na wypoczynek i odrobinę turystyki. Zobaczyli oni mosty w Stańczykach, wspięli się na Piękną Górę, skąd podziwiali piękny krajobraz miasta i okolic z obrotowej kawiarni. Poznali uroki naszego jeziora oraz, z należytą ostrożnością, obejrzeli przejście graniczne z Rosją. Uczniowie ze Stade spędzili popołudnia z gołdapską młodzieżą, która pokazała im własne ciekawe miejsca, gdzie w sposób ciekawy miły i przyjemny spędzili wolny czas. W rozmowie okazało się, że jeden z uczniów Frederik jest uzdolnionym artystą i w maju przyszłego roku jego obrazy zostaną wystawione w Gołdapskiej Izbie Regionalnymej Gołdapi w maju.

 


Aktualności

Powiązane artykuły