Z Urzędu Miejskiego: Powstanie garncarnia przy gołdapskiej SP 3

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską”. 25 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdzono przekazanie na garncarnię przy szkole SP3 ponad 200.000 złotych.

 

 

 

– Jestem przeszczęśliwy, że wspólne działania doprowadziły do osiągnięcia skutku. Dzięki temu oferta szkoły wzbogaci się o tak ciekawy element – mówi Leszek Retel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. – Wierzę, że już niedługo będziemy organizować zajęcia nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców w nowo powstałej garncarni.

W budynku, który obecnie pełni rolę magazynu, powstanie nowoczesna pracownia garncarska umożliwiająca prowadzenie edukacji poza formalnej oraz zajęć wspierających aktywizację i integrację społeczną. Na jej wyposażeniu znajdą się stoły warsztatowe wraz z narzędziami umożliwiającymi formowanie gliny, koło garncarskie oraz piec do wypalania. Budynek zostanie wyremontowany od fundamentów po stropy. Wymienione zostaną posadzki, instalacje sanitarne oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Wartość projektu to ponad 250.000 złotych z czego dofinansowanie z RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego wyniesie ponad 200.000 złotych, tj. 81,29% kosztów projektu.  Realizacja  inwestycji zakończy się w grudniu 2018 r.

Red. Urząd Miejski w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły