KWP/KGP: „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”

Patrole w rejonach szkół i przedszkoli, rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i edukacja skierowana także do osób dorosłych. Na Warmii i Mazurach ruszyły policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze aktywnie włączają się także w akcję „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” zainaugurowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Na początku września Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z przedstawicielami podległych służb zainaugurował kampanię „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Nawiązuje ona do poprzednich kampanii MSWiA, w ramach których w całej Polsce odbyły się tysiące spotkań propagujących wiedzę o bezpieczeństwie – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Ministerstwo wspólnie z Policją przygotowało zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa. Dotyczą one wielu zagadnień, w tym: ruchu drogowego, internetu, pożarów, podstaw pierwszej pomocy, itd. Materiały są już dostępne na stronach internetowych Policji i MSWiA. Skorzystają z nich przede wszystkim nauczyciele i policjanci przygotowujący pogadanki dla dzieci, ale pobrać je może każdy zainteresowany.

W wyborze tematów lekcji pomoże kalendarz, który trafi do wszystkich szkół podstawowych w kraju. Zaznaczono na nim ponad 20 dni i świąt związanych z bezpieczeństwem. Każdy z tych dni to potencjalna okazja do rozmowy o bezpieczeństwie.

Więcej na temat wydarzeń inaugurujących akcję „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” i związanych z nią projektów można przeczytać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Do akcji ministerstwa aktywnie włączyli się także policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiej policji. Przygotowania do „Bezpiecznej drogi do szkoły” rozpoczęły się już w wakacje. Kiedy dzieci korzystały z ostatnich wolnych dni, policjanci ruchu drogowego weryfikowali  oznakowanie dróg oraz urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających w rejonach szkół i bezpośrednio prowadzących do szkół. W przypadku, gdy napotkano braki lub nieprawidłowości funkcjonariusze kierowali wniosek do zarządców dróg o ich pilne uzupełnienie lub naprawę. Wszystko po to, by dzieci mogły czuć się jak najbezpieczniej w drodze do szkoły.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły