„Dwójka” po raz szósty z certyfikatem „Lepszej szkoły”!!!

Od 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Lepsza szkoła” opracowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Są nim objęci uczniowie klas IV – VI, a obecnie i kl. VII, którzy spotykają się na lekcjach języka polskiego z paniami – Małgorzatą Marcinkiewicz i Barbarą Girtler.

 

 

 

Polega on na sprawdzaniu wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach. Treści ujęte w testach są skorelowane z zagadnieniami zawartymi w podręcznikach do języka polskiego. Uczniowie sprawdzają swoje umiejętności, porównują je z wynikami rówieśników z województwa i całej Polski. Oprócz tego „oswajają się” z testami liczącymi kilka stron. Utrwalają zagadnienia z nauki o języku i literatury. Piszą wypracowania w różnych formach. Uczą się umiejętnie dysponować czasem. Nauczyciele monitorują osiągnięcia. Wiedzą, co i w jakim stopniu umieją. Dzięki temu skuteczniej planują swoją pracę w danej klasie.

Projekt narzuca terminy. Poza tym odstąpienie od któregokolwiek testu skutkuje wykreśleniem klasy, szkoły z projektu. A zatem uzyskanie certyfikatu nie jest łatwe. Wymaga rzetelnej pracy uczniów i nauczycieli.

Po raz szósty bardzo się cieszymy i nadal solidnie pracujemy, aby nie bać się języka polskiego w kolejnych klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich.

Małgorzata Marcinkiewicz

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “„Dwójka” po raz szósty z certyfikatem „Lepszej szkoły”!!!