Z wizytą u wicemarszałka

Z wizytą u wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego Macieja Kuchcińskiego byli dziś radni powiatowi: Anna Kozioł i Mariusz Kowalczuk. Głównym tematem rozmowy był przebieg przez teren miasta drogi wojewódzkiej nr 651, której remont jest obecnie projektowany.

Zdaniem gołdapskich włodarzy nowy przebieg tej drogi powinien prowadzić m.in. przez ul. Zatorową. Wicemarszałek dotychczas był sceptyczny takiej propozycji. Po zapoznaniu się z argumentacją radnych prawdopodobnie przychyli się jednak do ich wariantu (jest to jeden z trzech możliwych).

Poruszony został również temat gołdapskiego szpitala. Radni poprosili marszałka, aby pamiętał o Gołdapi i był w pełnym kontakcie z nimi, jeżeli pojawią się możliwości dofinansowania zakupów sprzętu medycznego dla naszej placówki.

Mariusz Kowalczuk rozmawiał też z Maciejem Kuchcińskim jako dyrektor OSiR. Dopytywał o możliwości dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zakupów sprzętu wodnego.


Aktualności

Powiązane artykuły