Oznakowania w zakładzie pracy

W każdej firmie bez względu na profil prowadzonej działalności w odpowiednich miejscach umieszczone zostać powinny znaki takie jak:
– oznakowanie drogi ewakuacyjnej
– Znaki Ochrony Przeciwpożarowej
– instrukcje przeciwpożarowe
– znaki zakazu BHP
– ostrzegawcze BHP
– nakazu BHP
– informacyjne BHP
– oznakowanie wszystkich substancji chemicznych.

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne to podstawa zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom znajdującym się w zakładzie pracy. Każdy znak ma ściśle określone znacznie i grafikę, która pod żadnym pozorom nie może podlegać modyfikacjom. Prawidłowe rozmieszczenie właściwych znaków umożliwia i znacznie przyspiesza bezpieczną ewakuację z zagrożonego niebezpiecznym czynnikiem miejsca w zakładzie pracy.

Znaki Przeciwpożarowe

Znaki Ochrony Przeciwpożarowej muszą być umieszczane w każdym zakładzie pracy. Jeśli jest inaczej, wówczas właściciele ponoszą tego surowe konsekwencje. Takie znaki przede wszystkim umieszczane muszą być na drogach ewakuacyjnych, przy sprzęcie przeciwpożarowym oraz w każdym innym miejscu, gdzie występuje zagrożenie wystąpienia pożaru.
Instrukcje przeciwpożarowe
Za umieszczenie instrukcji bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiedzialne są następujące osoby: właściciele, zarządcy oraz użytkownicy danej nieruchomości. Każda instrukcja powinna zawierać szczegółowo opisane zagadnienia takie jak:
– warunki ochrony przeciwpożarowej
– jak postępować podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego
– organizacja ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia
– wykaz najważniejszych telefonów alarmowych.

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

Znaki zakazu umieszczane są, by zwiększyć prawdopodobieństwo wykluczenia pewnych niepożądanych czynności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu pracy. Pod każdym takim znakiem umieszcza się tekst, który pozwala na jego lepsze zrozumienie.
Znaki ostrzegawcze umieszczane są w miejscach, gdzie dane zagrożenie występuje, ostrzegając tym samym przed nim wszystkich pracowników się tu znajdujących.
Znaki nakazu umieszcza się po to, by wymusić na pracownikach pewne zachowania, które zwiększą ich bezpieczeństwo ma terenie zakładu pracy.
Znaki informacyjne stosuje się do poinformowania wszystkich przebywających w danym miejscu o zasadach, właściwym stosowaniu urządzeń itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Oznakowanie substancji chemicznych

Każda trująca substancja chemiczna znajdująca się na terenie zakładu pracy, powinna zostać we właściwy sposób oznakowana. Takie znaki pokazują, jakie zachowania w pracy z takimi substancjami mogą stwarzać niebezpieczeństwo.


Porady

Powiązane artykuły