Głównym celem naszej wycieczki było zwiedzanie muzeum – „Kościół pełen tajemnic”

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich zorganizowała 11 lipca rajd rowerowy, w którym uczestniczyło 18 osób. 

 

 

Przy współpracy ze Strażą Graniczną w Baniach Mazurskich i Komendą Powiatową Policji w Gołdapi zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników rajdu. W ramach akcja informacyjno–edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”, przygotowanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach Kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowaliśmy pogadankę z sierż. szt. Anną Popławską – dzielnicową gminy Banie Mazurskie.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o bezpiecznych formach spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji i o podstawowych zasadach i obowiązkach rowerzysty bezpiecznie poruszającego się na drodze.

Uczestnicy rajdu z pozytywną energią pilotowani do ścieżki rowerowej przez Straż Graniczą z Bań Mazurskich wyruszyli w kierunku Żabina. Głównym celem naszej wycieczki było zwiedzanie muzeum – „Kościół pełen tajemnic” w Żabinie, po którym oprowadzał ksiądz Andrzej Domański. Doświadczyliśmy żywej lekcji historii powstania kościoła.

Pierwszy kościół w Żabinie zbudowano między rokiem 1565 a 1570. Parafię erygowano dopiero w 1609 r. Była to parafia ewangelicka. Charakterystyczne jest to, że już wtedy proboszczowie w Żabinie mówili trzema językami, ze względu na mieszany skład ludności. W 1672 r. powstała nowa świątynia, orientowana, tzn. oś jej biegła od zachodu ku wschodowi. Szczyt wschodni pochodzi z 1745 r., wieża zaś z 1746 r. Ściany kościoła zostały znacznie przebudowane w 1817 r. Tak jak we wszystkich protestanckich budynkach sakralnych, tak i w Żabinie, wyposażenie świątyni było skromne. Protestanci odrzucali potrzebę wypełniania swych świątyń różnymi przedmiotami, ograniczali się jedynie do umieszczenia w niej ołtarza z amboną, organów oraz ławek, zachowując surowy charakter zewnętrznego i wewnętrznego wystroju architektonicznego. Z czasów budowli gotyckiej zachowała się jedynie dolna część murów korpusu oraz wieża; z oryginalnego wyposażenia kościoła – ołtarz z ok. 1680 r. Po II wojnie światowej kościół został oddany do użytku ludności katolickiej. Został on gruntownie odrestaurowany i wyposażony. Od 8 grudnia 1968 r. istnieje tu samodzielna placówka duszpasterska, natomiast kanonicznie parafia została erygowana 12 września 1981 r.

Następnym punktem wycieczki był cmentarz w Żabinie, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz na grobie lokalnej poetki Anny Szarejko. Rajd rowerowy zakończyliśmy ok. godz.19:00.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły