Zainaugurowano zajęcia w ramach projektu ”W zamian 3″

Warsztatami z pierwszej pomocy 18 lutego rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu ”W zamian 3″, dofinansowanego z ”Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gołdap na rok 2017″ i realizowanego przez Stowarzyszenie Alternatywa Dla Duszy. Wizja zmiany apatii młodych – integracja, aktywność, nauka.

Obecność była stuprocentowa, co świadczy o zaangażowaniu całej grupy. Najbardziej aktywni okazali się najmłodsi uczestnicy grupy. Ratownik medyczny również był zadowolony ze współpracy i zainteresowania wszystkich uczestników.

Na koniec były podziękowania i wspólne zdjęcia z uśmiechami na twarzy.

Aneta Żrubek

Powiązane artykuły