Tak rozwijały się nasze gminy i miasta, w tym Gołdap

Ciekawy ranking otrzymaliśmy dziś z Biura Prasowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W rankingu pozytywnie jawi się Gołdap, jeśli idzie o dynamikę rozwojową samorządu w ciągu trzynastu lat.

Jak porównać poziom rozwoju samorządów? Najlepiej za pomocą liczb. Ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wyłonił najlepszych, innym wskazuje drogę do sukcesu. Prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej co roku analizuje wszystkie miasta i gminy w Polsce. Za pomocą 15 wskaźników wyznacza poziom ich rozwoju. Naukowiec sporządził też takie zestawienie tylko dla samorządów Warmii i Mazur. 

– Twarde liczby obiektywnie rysują obraz sytuacji poszczególnych samorządów – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Zrównoważony rozwój jest celem i zadaniem każdego gospodarza.

Najlepsi włodarze miast i gmin w poniedziałek 27 lutego odebrali certyfikaty potwierdzające pozycję w rankingu.

– Objęcie badaniem danych z 13 lat pozwala dokładnie oddać poziom rozwoju, ale też dynamikę zmian – podkreśla prof. Sobczak.

Szczegółowy ranking w załącznikach:

Ranking dynamika os. pracujących WARM-MAZ

Ranking zrównoważony Rozwój JST MARM-MAZ

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły