Matematyczna wiosna w gimnazjum

Matematyka jest delikatnym kwiatem, // który rośnie nie na każdej glebie// i zakwita  nie wiadomo kiedy i jak ( Jean Fabre). Marzec jest miesiącem matematyki. W związku z tym w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich odbywają  się Spotkania z matematyką.  Uczniowie biorą udział w konkursach i oglądają krótkie, edukacyjne filmy, które mają rozbudzić poznawanie świata matematycznego  i pokazać jasną stronę tej nauki.

 

– 13 marca odbył się po raz XVI Turniej Matematyczno-Logiczny klas pierwszych. Jak co roku rywalizowały ze sobą dwuosobowe reprezentacje wszystkich klas pierwszych. Zwyciężyli przedstawiciele klasy If: Agnieszka Bernatowicz i Adam Klimaszewski. Drugie miejsce zajęły ex aequo klasy Ia (Mateusz Naszkiewicz i Wiktor Wierzbicki) oraz Ib (Karolina Komorowska i Jakub Sewioło).

– 14 marca to Dzień liczby Pi. Z tej okazji uczniowie wielu klas obejrzeli film pt. „Niewymierna liczba pi” i  rozwiązywali rebusy związane z tą liczbą. Rozstrzygnięto też ogłoszony wcześniej konkurs na plakat i wiersz o liczbie pi. Wyróżnione  zostały: Martyna Paulukanis (kl IIa), Marita Łobanowska (kl. IIa)  oraz Weronika Adamczyk i Martyna Majkowska (kl IIIc).

– 16 marca tradycyjnie uczniowie wzięli udział w Kangurze Matematycznym.

– 21 marca był Dniem Matematyki w naszej szkole. Zorganizowaliśmy Wiosenny Turniej Klas skierowany do wszystkich uczniów – nawet tych, którzy nie lubią matematyki. Podczas pierwszej godziny lekcyjnej uczniowie w grupach rozwiązywali krzyżówki, rebusy i zagadki matematyczne. Na drugiej lekcji trzyosobowe reprezentacje klas uczestniczyły (na wszystkich poziomach) w turnieju pt. „Pieniądze to nie wszystko”. Pozostali uczniowie przygotowywali  w tym czasie plakaty promujące matematykę.

Po podsumowaniu wszystkich konkurencji okazało się, że wśród pierwszoklasistów  najwyższą (jednakową) liczbę punktów uzyskały klasy Ia i Ie, w klasach drugich – IIc i IIg, a w trzecich – klasa  IIIa. Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.

W maju ciąg dalszy Matematycznej Wiosny.

Nauczyciele matematyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły