Harcerze na trójstyku granic Wisztyniec

W dniu 27 lutego uczniowie klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr2 w Gołdapi oraz harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Dubeninkach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowywali się na trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji, uważnie wsłuchiwali się w słowa pani Kamili. Dowiedzieli się m.in., że:

– 2 godziny przed wyprawą na trójstyk należy powiadomić o tym komendanta Straży Granicznej w Dubeninkach;
– nie należy wchodzić na 15-metrowy pas drogi granicznej;
– przy granicy Państwa mogą być znaki informacyjne koloru niebieskiego, żółtego lub czerwonego;
– można przekroczyć granicę z Litwą w dowolnym miejscu, jeżeli mamy przy sobie dowód tożsamości;
– granicy z Rosją nie można przekraczać (tylko na przejściach granicznych, z odpowiednimi dokumentami);
– granica Państwa po stronie polskiej oznakowana jest biało-czerwonymi słupkami;
– strefa nadgraniczna obejmuje gminę leżącą przy granicy państwa, np. Gminę Gołdap, Gminę Dubeninki…

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dubeninkach za poświęcony nam czas, miłe przyjęcie i edukację dzieci w zakresie przepisów dotyczących zachowania przy granicy Państwa. Stowarzyszeniu „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi dziękujemy za zorganizowanie transportu harcerzy.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Cztery z zamieszczonych zdjęć pochodzą z – http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły