Ze Starostwa: Obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Olsztynie

27 stycznia w Salach Kopernikowskich zamku Kapituły Warmińskiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W uroczystościach udział wziął m.in. starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Wojciech Hołdyński.

Święto jest dobrą motywacją do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi. Przede wszystkim jednak jest doskonałą okazją do uhonorowania tych, którzy swoim zaangażowaniem wyróżnili się w codziennej pracy.

Powiat gołdapski ma powody do dumy, ponieważ doceniono również pracę naszej jednostki i jej urzędników. Powołana przez marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kapituła przyznała Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gołdapi statuetkę – wyróżnienie III stopnia w kategorii „Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 2016″.

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko–Mazurski wręczył odznaczenia państwowe 41 pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Wyróżniające się osoby uhonorowane zostały Medalami za Wieloletnią Służbę. Wśród nich była Anna Germaniuk – pracownik PUP w Gołdapi, która została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Ponadto marszałek Gustaw Marek Brzezin wręczył nagrody i wyróżnienia indywidualne, które przyznawane są za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy. Wśród 10 nagrodzonych pracowników urzędów pracy województwa znalazł się także dyrektor PUP w Gołdapi Wojciech Hołdyński. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektorowi wystąpił starosta gołdapski, w dowód uznania za inicjowanie przedsięwzięć, nowatorskich rozwiązań i poodejmowanie działań mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły