Zatrudniał obywateli Ukrainy wbrew przepisom

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi w kontrolowanej firmie na terenie powiatu ełckiego ujawnili przypadek nielegalnego zatrudnienia 2 cudzoziemców.

W firmie handlowo-usługowej funkcjonariusze SG stwierdzili, że 2 obywateli Ukrainy pracowało w Ełku przy rozładunku towarów ogólnospożywczych nielegalnie. Właściciel firmy mającej swoją siedzibę w Płocku nie dopełnił formalności z legalnym powierzeniem pracy 23- letniej kobiecie i 25-letniemu mężczyźnie. Sąd Rejonowy w Ełku wydał wyrok skazujący  pracodawcę na karę grzywny 5 tys. zł.

Straż Graniczna przypomina, że za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tys. zł, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1 tys. zł.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły