Prezentacja projektu „Dom czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom” w MSWiA

23 stycznia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzielnicowy Bliżej Nas”. W spotkaniu uczestniczyła asp. szt. Marta Andruczyk z Komendy Powiatowa Policji w Gołdapi oraz Anna Makowska naczelnik Wydziału Organizacyjnego starostwa.

 

W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” Powiat Gołdapski realizował projekt: „DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM”.

Generalnym celem projektu było nadanie właściwej rangi stanowisku dzielnicowego i zadaniom przez niego realizowanym oraz podniesienie zaufania społecznego w kontaktach z dzielnicowym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu gołdapskiego w ramach realizowanego projektu przeprowadzono szereg działań m.in.:

– „W kręgu przyjaznego munduru”;

– „Nie gaś życia dopalaczem”;

– „Cała Polska Czyta Dzieciom”;

– „Mamo, tato a pan dzielnicowy powiedział…”;

– „Żółta cytryna o bezpieczeństwie przypomina”;

– „Kawa u władzy, czyli dzielnicowy NASZ człowiek”;

– „Zauważyć, reagować, sprawnie pomagać”;

– „Przytul misia Tulisia”;

– kampanię „Biała Wstążka”;

– warsztaty i szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Wiodącą rolę w realizacji założeń projektu mieli Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w

Gołdapi oraz pracownicy instytucji wpisujących się w lokalny system przeciwdziałania przemocy. Projekt był dedykowany przede wszystkim mieszkańcom powiatu gołdapskiego, a jego realizacja umożliwiła bliższy kontakt na każdej płaszczyźnie wiekowej mieszkańców powiatu, począwszy od najmłodszych skończywszy na seniorach.

 

Całkowity koszt realizacji projektu 56 295,00 zł, dofinansowanie 41 335,00 zł.

Więcej o konferencji pod adresem:

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15666,Program-Dzielnicowy-blizej-nas-zmieniamy-polska-policje-na-lepsze.html 

 


Aktualności

Powiązane artykuły