Palce lizać

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zakończyły się zajęcia realizowane w ramach programu edukacyjnego ,,Palce lizać’’. Uczestnicy tego programu to dziewczęta w wieku 15 – 18 lat. Program prowadzony był od października do grudnia 2016 r. Realizowany był kilka razy w miesiącu i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Celem tego programu było zainteresowanie młodzieży sztuką kulinarną i nabycie umiejętności eleganckiego podawania posiłków by wykorzystać sztukę gotowania w życiu codziennym. Zajęcia kształtowały zdrowe nawyki żywieniowe i rozwijały w uczestnikach umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy.

Efektem zakończonego programu jest fakt, iż młodzież rozumie potrzebę zdrowego stylu życia, przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania potraw, potrafi posługiwać się w bezpieczny sposób sprzętami AGD niezbędnymi w przygotowywaniu wybranych potraw i samodzielnie je przygotowuje.

Opracowała: Aneta Drożdżal

 


Aktualności

Powiązane artykuły