Historyczny bieg

Bieg Tropem Wilczym jest jednym z największych imprez sportowo–historycznych w Polsce. W tym roku ok. 60 tys. biegaczy w Polsce przebiegło trasę na dystansie 1963 m, co jest odwołaniem do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek.
26 lutego funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Grzechotkach, Braniewie, Olsztynie, Baniach Mazurskich, Gołdapi i Dubeninkach oraz z komendy oddziału uczestniczyli na terenie miast Warmii i Mazur w biegu poświęconym Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W Pieniężnie odbyła się już V edycja ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na dystansie 1963 m oraz 6 km. Funkcjonariusze SG na czele z Komendantem z PSG w Grzechotkach aktywnie wzięli udział w biegu upamiętniając Żołnierzy Niezłomnych.

Natomiast na tężniach gołdapskich, gdzie głównym organizatorem przedsięwzięcia była  JW 4808 w Gołdapi w biegu uczestniczyli funkcjonariusze z pobliskich placówek.

Wszystkim funkcjonariuszom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  biorącym aktywny udział w historycznym biegu przyświecał jeden cel, przebiec dla „NICH” i pamiętać o ich roli jaką odegrali w historii Polski.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl


Aktualności

Powiązane artykuły