Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3, przewodniczący Rady Rodziców i jej członkowie oraz pedagodzy, serdecznie dziękują za wsparcie Balu Karnawałowego.


Aktualności

Powiązane artykuły