Nieodpłatna Pomoc Prawna w powiecie gołdapskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu gołdapskiego jest udzielana przez radców prawnych z Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku.

Gdzie i kiedy?

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
ul. Jaćwieska 14 A

Urząd Gminy
w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26

Urząd Gminy
w Dubeninkach
ul. Mereckiego 27

Poniedziałek: 1400-1800

Wtorek: 800-1200

Środa: 1400-1800

Czwartek: 800– 1200

Piątek: 1200-1600

Poniedziałek: 1500-1900

Wtorek: 800-1200

Środa: 1500-1900

Piątek: 1530- 1930

Piątek: 800-1200

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia;

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej na podstawie
  ustawy o pomocy społecznej;

 • osoby, które ukończyły 65 lat;

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;

 • kombatanci;

 • weterani;

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;

 • kobiecie ciężarnej (dokumentem potwierdzającym ciąże) .

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Aktualności

Powiązane artykuły