Zapal Światło Wolności

W trzydziestą piątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi włączyli się w edukacyjno-społeczną akcję IPN „Zapal Światło Wolności”.  Jej celem było symboliczne upamiętnienie ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie świeczki w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl w dniu 13 grudnia o godz. 19:30.

Uczniowie klas VI-tych rozdawali naklejki, zachęcając kolegów, nauczycieli , pracowników szkoły i gości (licznie tego dnia odwiedzających szkołę) do wzięcia udziału w tej akcji, informując o jej celu. Pamięć o Polakach, którzy za walkę o wolność zapłacili najwyższą cenę, abyśmy mogli żyć w niepodległej Polsce, jest naszym obowiązkiem, służy kształtowaniu tożsamości narodowej.

Warto przypomnieć, iż kampania społeczna IPN nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym wykonali mieszkańcy ówczesnego wolnego świata na apel prezydenta USA Ronalda Reagana. Na znak jedności ze zniewoloną Polską świecę w swym oknie zapalił wówczas papież Jan Paweł II.


Aktualności

Powiązane artykuły