Czerwony Kapturek… i inne bajki

Od września do końca listopada w Szkole Podstawowej nr 1 realizowany był projekt „ W naszej szkole każdy wie, co jest dobre, a co złe”. Podczas zajęć projektowych dzieci uczyły się prawidłowych relacji rówieśniczych, poszanowania wartości, szacunku dla drugiego człowieka. Poznały możliwości spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób, bez używania substancji psychoaktywnych. Uczniowie klasy VI c pod kierunkiem wicedyrektor Lilli Romaniuk przygotowali przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek szuka księcia”. W zmodyfikowanej wersji „Czerwonego Kapturka” pojawiały się znane postacie z innych baśni, wilk nie zjadł babci i wszystko zakończyło się szczęśliwie. Przedstawienie obejrzała cała społeczność szkoły. Po południu odbyła się uroczysta premiera, na którą przybyli rodzice i zaproszeni goście, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powołano do życia Szkolny Teatr Rozmaitości.

Projekt realizowany był w ramach zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i otrzymał dofinansowanie Burmistrza Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły