Wolontariusze w SP nr1

Szkoła Podstawowa nr 1 przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla szkół pod nazwą Szkolny klub wolontariatu. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W szkole powstał Szkolny klub wolontariatu. Na pierwszym, założycielskim, spotkaniu Klubu dyrektor szkoły Beata Karpińska wręczyła wolontariuszom plakietki – identyfikatory wolontariusza. Został ustalony plan działania, powstanie „mapa potrzeb”. Wolontariusze podjęli już pierwsze działania – była to akcja „Pomarańczowa wstążka”. Przed rozpoczęciem zajęć rozdawali rodzicom ulotki o tematyce przemocy wobec dzieci i młodzieży.


Aktualności

Powiązane artykuły