Przy świecach deklamowali treny

Nawiązując do listopadowego Święta Zmarłych, atmosfery spokoju, refleksji i zadumania – 10listopada w szkolnej bibliotece Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbyła się uroczysta recytacja „Trenów” Jana Kochanowskiego. Uczniowie z klasy 3s, 2g, 2d, 2b, 2e i 3e przy palących się świeczkach i portretach upamiętniających Urszulkę Kochanowską deklamowali treny. Pani dyrektor Bożena Kalinowska również włączyła się w czytanie ,tak więc rozpoczęliśmy spotkanie najbardziej znanym utworem poety – Trenem VIII.

Komisja w składzie: Małgorzata Obara i Ewa Jurkiewicz po uważnym wysłuchaniu recytujących wyłoniła najlepszych:
1. Jakub Pawłowski kl. 2g – I miejsce;
2. Radosław Jagłowski kl. 3s – II miejsce;
3. Martyna Wojdylak kl. 2e i Natalia Grażulis kl. 3e – III miejsce;
Sebastian Styk kl. 3s – wyróżnienie.

Przemijanie skłania ku refleksji nad celem życia, dlatego też konkurs został poprzedzony warsztatem profilaktycznym na temat: „Jak bezpiecznie żyć?” prowadzonym przez organizatorki.

Na zakończenie młodzież otrzymała dyplomy i nagrody oraz wysłuchała recytacji ostatniego trenu poety w wykonaniu pań prowadzących dzisiejszą uroczystość, która jest jednocześnie realizacją projektu: czytelniczo-terapeutycznego „Słowo na wyciągnięcie oka”.

(Red. Gimnazjum Samorządowe nr 1)


Aktualności

Powiązane artykuły